درباره ما


 

 شهرت داوید شکرالله مختار
شخصی احسان، صدیق و عاشق هشم و توراه

   "  از جابجایی حروف توراه و جمع بندی آنها لذت میبرم  "


  زجهان خٌرم از آنم که جهان خٌرم از اوست،

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست


 
    Shalom= 936 (13*72)       Khesed= 72
                                                                              
داوید مختار