داوید مختار » فهرست مطالب » مجموعه آثار Collection
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 817
  • نويسنده : admintl

مجموعه آثار Collection

دسته بندی : فهرست مطالب, معرفی کتاب


آموزش حروف عبری Learning Hebrew
کتاب جدید دیوید محتار - به زودی
کتاب رستگاری و نجات-چاپ شد!
 Shir-Hashirim غزل غزل های سلیمان تفسیر کتاب دواریم - دواریم Interpretation of Devarim- Devarim  تفسیر کتاب دواریم - و ات خنان Interpretation of Devarim- Ve Et Khanan 
 تفسیر کتاب دواریم - اقو Interpretation of Devarim- Eghev  تفسیر کتاب دواریم -رئه Interpretation of Devarim- Re`eh تفسیر کتاب دواریم -قضات و مجریان Interpretation of Devarim- Shoftim ve Shotrim 
Devarim- Ki Tetzeh دواریم- کی تصه  Devarim- Ki tavo کی تاوو  Devarim- Nitzavim نیتصاویم
Devarim- Vayelech ویلخ  Devarim- Haazinu هئزینو  Devarim- Vezot Habracha وزوت هبراخا  Bereishit- Bereishit برشیت  Bereishit- Noach نوح Bereishit- Lech Lecha لخ لخا  Bereishit- Vayeira ویرا  Bereishit- Chayei Sarah حی سارا Bereishit- Toldot تولدوت
Bereishit- Vayetzei ویصه Bereishit- Vayishlach ویشلخ Bereishit- Vayeshev ویشو 
Bereishit- Mikeitz میقص Bereishit- Vayigash ویگش Bereishit- Vayechi ویحی
Shmot- Shmot شموت Shmot- Vaeira وائرا Shmot- Bo بو  
Shmot- Beshalach بشلح  Shmot- Yitro ییترو  شیر هشیریم 2 منتشر شد برای سفارش کلیک کنید! 
  Tehillim 1-10 تهیلیم   کتاب رستگاری و نجات-چاپ شد!   
   شما وارد سايت نشده ايد. جهت ارسال نظر در سايت وارد شويد
اگر تاکنون ثبت نام نکرده ايد اينجا کليک کنيد.