مرتب سازی مطالب به صورت : تاریخ | بیشترین امتیاز | بیشترین بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 151
  • نويسنده : mikelmah

پاراشای ویقرا (قربانیها) و تهیلیم فصل ۸۲

موضوع : فهرست مطالب, معرفی کتاب

ویقرا- قربانیها و تهیلیم فصل ۸۲. Vayekrah
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 116
  • نويسنده : mikelmah

Vayak-hel ویقهل (روی عکس کلیک کنید)

موضوع : فهرست مطالب, معرفی کتاب

Vayak-hel ویقهل
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 166
  • نويسنده : mikelmah

Ki Tissa كی‌تیسا (روی عکس کلیک کنید)

موضوع : فهرست مطالب, معرفی کتاب

Ki Tissa كی‌تیسا
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 100
  • نويسنده : mikelmah

Tetzaveh تصوه (روی عکس کلیک کنید)

موضوع : فهرست مطالب, معرفی کتاب

Tetzaveh تصوه
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 108
  • نويسنده : mikelmah
ويرايشگر : mikelmah

Terumah ,Mishkan تروما, میشکان سیار (روی عکس کلیک کنید)

موضوع : فهرست مطالب, معرفی کتاب

tumah توما, میشکان سیار